Apostolstwo Dobrej Śmierci 

Apostolstwo Dobrej Śmierci (ADS) to grupa modlitewna działająca w parafii Staszkówka od ponad ośmiu lat.
Stowarzyszeniu patronuje Matka Boża Bolesna i Święty Józef. Często zamawiamy Msze Święte w różnych intencjach, z których najważniejsza jest "o łaskę szczęśliwej śmierci dla siebie jak i bliźnich".

DOBRZE ŻYĆ TO WIELE. DOBRZE UMRZEĆ TO WSZYSTKO.

Czciciele Matki Bożej Bolesnej modlą się na różańcu do Jej siedmiu Boleści. Poprzez dobrowolne modlitwy indywidualne zawarte w dyplomiku, udział w Eucharystii, różaniec, cierpienie, pragniemy Boga przepraszać i prosić o potrzebne łaski w życiu i w godzinie śmierci.
Włączamy się w modlitwy liturgiczne jak: prowadzenie Drogi Krzyżowej, rozważanie Różańca Świętego w październiku.
Nasza grupa skupia obecnie 91 osób, a 19 przekroczyło już próg wieczności. Są to osoby w różnym wieku, 13 spoza parafii.

MATKO BOŻA PATRONKO DOBREJ ŚMIERCI - MÓDL SIĘ ZA NAMI!
ŚW. JÓZEFIE - MÓDL SIĘ ZA NAMI!
Na mocy Dekretu Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa siedzibą Apostolstwa Dobrej Śmierci jest Górka Klasztorna. Warunkiem
przyjęcia jest wyrażenie własnej zgody i wpisanie do Księgi
Stowarzyszenia. Dzieci można przyjąć dopiero po przyjęciu I-szej Komunii Świętej.
Każdy zapisany otrzymuje dyplomik. Modlitwy w nim zawarte są
dobrowolne. W intencji wszystkich żyjących i zmarłych członków ADS jest każdego dnia sprawowana Msza Święta. Stowarzyszenie wydaje co kwartał biuletyn pt. "Nadzieja i życie".

Istnieją 3 stopnie przynależności do stowarzyszenia:

I STOPIEŃ: wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzyszenia co jest
równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej
Śmierci.

II STOPIEŃ: wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem trzech Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci - módl sie za nami, Święty Józefie - módl się za nami.

III STOPIEŃ: modlitwa przepisana dla drugiego stopnia oraz codzienny
wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. I piątek czy I
sobota miesiąca) przystąpienie do Sakramentu Pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.

Zgłoszenia przynależności związane z wpisem, korespondencję z siedzibą
ADS w Górce Klasztornej oraz wszelkie informacje w naszej parafii prowadzi pani Józefa Bartoszek. 
Kreator stron internetowych - przetestuj