Patron Parafii - Św. Wojciech Biskup i Męczennik

Legenda
o świętym Wojciechu


Prawdopodobnie przez Staszkówkę przechodził czeski biskup Wojciech zmierzając do Prus aby nawracać pogan. Spragniony i zmęczony drogą zatrzymał się na chwilę przy źródełku, które znajduje się za dzisiejszą plebanią. Napił się wody i ochrzcił kilku mieszkańców. Ludzie mocno wierzyli, że woda z tego miejsca ma moc uzdrowicielską. Dla uczczenia pobytu św. Wojciecha w Staszkówce oraz upamiętnienia 1000 – letniej rocznicy chrztu Polski, rodzina Juszczyków z Ameryki, wywodząca się ze Staszkówki, ufundowała pomnik św. Wojciecha na stawie koło kościoła. Tam też znajduje się  studzienka  świętego Męczennika. 
Życiorys Św. Wojciecha

Przyszedł na świat ok. 956 roku w czeskich Libicach w możnej rodzinie Sławnikowiców. Na chrzcie otrzymał imię Wojciech. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką biskupa Adalberta, ku którego czci przyjął to imię podczas bierzmowania. Po powrocie do Czech w roku 983 został konsekrowany na biskupa Pragi. Po kilku latach udał się do Rzymu i wstąpił do klasztoru benedyktynów. Na krótko wrócił do Pragi, by potem wyruszyć do Polski. Stąd udał się do pogańskich Prus, gdzie został zamordowany. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i pochował. W roku 999 papież Sylwester II wpisał Wojciecha w poczet świętych. 
Kreator stron internetowych - przetestuj